Een dienst van Goede Doelen Nederland

Mobiel fondsenwerven komt in beweging!

Verandering in geefgedrag en consumentenbehoeften zetten bestaande fondswervende kanalen onder druk. De snelle opkomst van de smartphone en mobiel betalen biedt een oplossing. GEEF-mobiel geeft goede doelen nu de kans om op nieuwe manieren donaties te werven en in contact te treden met donateurs. Kom ook in beweging en ontdek de mogelijkheden!

Ons pakketaanbod

Ons pakketaanbod 1 2 3 4
Eenmalige sms-donaties x x x x
Maandelijkse sms-donaties x x x
Lokaal fondsenwerven     x  
Online donaties       x
SKIP-sms       x
Maximaal donatiebedrag € 3,- € 50,- € 50,- € 50,-
Kosten* € 200,- per jaar
7 gratis keywords
€400,- per jaar
7 gratis keywords
€ 1500,- per jaar
7 gratis keywords
€ 600,- per jaar
7 gratis keywords

*Deze kosten gelden voor Goede Doelen Nederland-leden. Organisaties die niet bij Goede Doelen Nederland zijn aangesloten betalen een toeslag van € 200,-.
  Het is mogelijk om het aantal keywords uit te breiden met 5 unieke keywords. De kosten zijn €100,-.

eenmalige sms-donaties

Je kunt kiezen uit de betaalmethodes Premium-sms of Microincasso. Een donateur stuurt een uniek 'keyword' naar 4333 en ontvangt een retourbericht. Het maximale donatiebedrag bij Premium-sms is €3 per bericht. De betaling verloopt via de telefoonrekening of het beltegoed. Bij Microincasso is het maximale donatiebedrag €50 en vindt er een incasso plaats. Ook heb je als goed doel de mogelijkheid om vooraf zelf de hoogte van het donatiebedrag te bepalen of dit over te laten aan de donateur

Pakketkeuze: 1- of 2 sterren

maandelijkse sms-donaties

Ook hier kan je kiezen uit de betaalmethodes Premium-sms of Microincasso. Een donateur stuurt een uniek ‘keyword AAN‘ naar 4333 en ontvangt een retour-sms-bericht. Door ‘OK’ retour te sturen, wordt het abonnement bevestigd. De donateur ontvangt een bevestiging van aanmelding. Het maximale donatiebedrag bij Premium-sms is €3 per bericht. De betaling verloopt via de telefoonrekening of het beltegoed. Bij Microincasso is het maximale donatiebedrag €50 en vindt er een incasso plaats.

Pakketkeuze: 1- of 2 sterren

fondsenwerven op lokaal niveau

Organisaties met lokale of regionale afdelingen kunnen met deze module ook op lokaal niveau mobiel fondsenwerven. De centrale organisatie kan in de applicatie afdelingen aanmaken en unieke 'subkeywords' toekennen. Met deze unieke subkeywords kunnen lokale afdelingen mobiele donaties werven binnen hun eigen verzorgingsgebied. De resultaten zijn op afdelingsniveau inzichtelijk en daardoor kunnen opbrengsten eenvoudig worden toegekend en uitgekeerd aan de desbetreffende afdeling(en). De tool is ook inzetbaar voor acties van derden en bijvoorbeeld in zetbaar door een bedrijf die namens jouw organisatie fondsen werft.

Pakketkeuze: 3 sterren

eenmalige online donaties

De online variant van Microincasso biedt de mogelijkheid een mobiele doneerpagina te genereren. Door op de doneerbutton te tikken, geeft de donateur een incasso-opdracht af. Bij Microincasso is het maximale donatiebedrag €50. Betaling verloopt via de bankrekening en dat geeft de mogelijkheid een boodschap mee te geven op het bankafschrift van de donateur.

Pakketkeuze: 4 sterren

fondsenwerven via Twitter of andere Sociale media

Collecteren op Twitter : de applicatie maakt een URL van de mobiele doneerpagina aan. Een donateur tikt op de shortlink en de mobiele betaalpagina wordt geopend. Na de gedane donatie, wordt de donateur gevraagd om een Twitter-bericht uit te sturen, zoals bijvoorbeeld: Ik heb zojuist €5,- gedoneerd voor behoud van de Noordpool. Ook steunen? Tik hier http://goo.gl/WfXy3k

Pakketkeuze: 4 sterren

SKIP-sms

SKIP sms is de flexibele variant van de maandelijkse sms-donatie via Premium-sms. Een donateur stuurt een uniek ‘keyword AAN‘ naar 4333 en ontvangt een retour-sms-bericht. Door ‘OK’ retour te sturen, wordt het abonnement bevestigd. De donateur ontvangt een bevestiging van aanmelding. Het maximale donatiebedrag is €3 per bericht. De betaling verloopt via de telefoonrekening of het beltegoed.

Voorafgaand aan de eerstvolgende maandelijkse sms-donatie ontvangt de donateur een 'teaser-bericht' waarin wordt aangegeven dat de donatie op de eerstvolgend werkdag plaatsvindt. De donateur heeft de gelegenheid om zijn maandelijkse donatie een keer over te slaan door 'keyword SKIP' naar 4333 te sturen.

Pakketkeuze: 4 sterren

interactie met de donateur

GEEF-mobiel biedt verschillende mogelijkheden om de interactie met je donateur te vergroten. Denk hierbij aan het gebruik van unieke wincodes, een teller op je website, of het delen van persoonlijke content zoals een video of facebookbericht

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden.